Arkiv

Vänner och stöd för både stora och små

jun 8, 2014

Till Los Pipitos dagcenter i Managua kommer föräldrar, barn och ungdomar för att få behandling, träffa vänner,sjunga, dansa och leka tillsammans.

I dörren till dagcentret står några ungdomar som tittar nyfiket och välkomnar mig när jag kommer för att hälsa på. Inomhus sitter några föräldrar och småpratar medan deras barn leker tillsammans i lokalen. En liten pojke flyger med ett pappersflygplan medan några andra barn hoppar tillsammans i en stor korg full med bollar. De kastar bollarna mot en vägg och försöker fånga dem när de studsar tillbaka.

För 27 år sedan fick Reina Leticia Menduza Zelaya, som idag är ordförande för lokalföreningen som driver det här centret, en dotter med funktionsnedsättning.

– När jag fick min dotter sågs det som ett straff. Det tog lång tid innan jag förstod att min dotters funktionsnedsättning berodde på medicinen jag fick mot illamående under graviditeten, berättar hon.

25 år av engagemang

På den tiden var det vanligt att föräldrar gömde undan sina barn med funktionsnedsättning, men för Reina var det en lättnad när hon efter två år kom i kontakt med Los Pipitos.

Tillsammans med de andra föräldrarna i organisationen lärde hon sig vad olika funktionsnedsättningar beror på och innebär. När hennes kunskap ökade blev det också lättare att förstå hur hon skulle ta hand om sin dotter och stötta henne på bästa sätt.

– Även om fördomarna om straff och skuld inte är lika påtagliga längre, i allfaall inte i städerna, är det fortfarande en lång process för många föräldrar innan de fullt ut kan acceptera situationen och känna glädje över sina barn, säger Reina. Det är därför det gemensamma erfarenhetsutbytet, i kombination med professionell vägledning och behandling, är så viktigt.

Det är föräldrarnas engagemang och delaktighet som är grunden i Los Pipitos. Även på organisationens olika dagcenter är föräldrarna ansvariga för de flesta aktiviteterna.

Samspelet är viktigt – trygga föräldrar skapar trygga barn

Karen Elisabeth Arellano Lopez, är anställd terapeut på dagcentret. Hon berättar att 110 barn kommer till centret två gånger i veckan. För att föräldrarna också ska få chans att lära sig mer och utveckla sin relation till barnen måste föräldrar som har barn mellan 0-6 år delta i verksamheten.

– Här hos oss är de bara två gånger i veckan, men hemma är de med sina barn hela tiden. Saker de lär sig här har de nytta av även utanför centret. När föräldrarna blir tryggare i sin roll ser vi hur barnen också utvecklas och blir mer trygga.

På centret försöker man att ge barnen verktyg och förutsättningar som gör det lättare att klara livet. En viktig fråga handlar om att stötta barnen, men också deras lärare, så att de kan gå i skolan.

Idag finns det speciallärare som arbetar med att åka runt i skolorna och förbättra situationen för barn med särskilda behov. Karen och dagcentret samarbetar med dessa lärare. Ibland åker hon själv också ut till skolorna, men oftast arbetar hon med barnen på centret.

– Min son David har en hjärnskada. Jag började gå hit till Los Pipitos dagcenter för att han skulle få träffa en logoped och få möjlighet att leka med andra barn. Han tycker om att komma hit och för mig har det varit viktigt att träffa andra föräldrar som också har barn med funktionsnedsättning. Stödet som David får här på dagcentret gör att han kan gå i skolan, säger Myriam del Carmen Toruno Ramirez.

En plats med mycket kärlek

– Jag älskar att jobba här. Jag kom först hit som praktikant, när jag avslutat studierna fick jag arbete på ett annat ställe, men fortsatte att komma hit som volontär. En dag fick jag frågan om jag ville börja jobba här. Jag tvekade inte en sekund.

Karen tycker att hennes störta utmaning är att fortsätta vara kreativ i sin samvaron med barnen. Hon är den enda som är anställd på centret men ibland får de praktikanter från universitetet.

– De kommer med nya idéer och vi får möjlighet att stötta fler barn, vilket behövs, säger hon.

Jag frågar Reina vad Los Pipitos och dagcentret betyder för hennes dotter idag.

-Jättemycket, säger Reina och ler. Det är här hon har sina vänner.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8