fbpx

Varför går inte barn med funktionsnedsättning i skolan?

Fattigdom, fördomar och bristande tillgänglighet är några av orsakerna till att barn med funktionsnedsättning stängs ute ur skolan.

Det är mycket vanligt att barnens kapacitet och förmågor underskattas, att omgivningen inte tror att barnet går att lära, att det inte tjänar något till att barnet går i skolan. Ibland ser anhöriga inte samma potential för ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning som för övriga syskon. Föräldrar prioriterar ibland syskon utan funktionsnedsättning när fattigdom tvingar dem att välja.

De kan också hållas hemma av sina anhöriga på grund av de skäms för sitt barn på grund av det stigma som funktionsnedsättning innebär för familjen. I många länder hålls barn med vissa funktionsnedsättningar instängda på institutioner utan möjlighet till utveckling och utbildning. Ibland beror diskrimineringen på att ansvariga myndigheter saknar både kunskap och resurser för att ge rätt stöd åt barn med funktionsnedsättning.

barnhänder läser braille

Bristande tillgänglighet stänger barnen ute

En viktig orsak till den låga skolnärvaron för barn med funktionsnedsättning är att många skolor inte är tillgängliga för elever med särskilda behov. En del barn kan inte ens kan ta sig in i skolbyggnaden eller använda skoltoaletterna. Andra barn kan ha problem att se vad som skrivs på tavlan i klassrummet eller höra vad läraren eller skolkamraterna säger. Andra exempel på bristande tillgänglighet kan vara skolböcker som inte finns på punkskrift, en ramp till skolporten som inte finns, en teckenspråkig lärare eller tolk som inte finns eller utbildning som inte anpassats för barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Uppgifter från 30 000 skolor, främst i utvecklingsländer, visar att färre än hälften av dessa är tillgängliga för personer som använder rullstol.

Föräldrars oro håller flickorna hemma

Det är inte ovanligt att föräldrar håller barnen hemma från skolan för att de oroar sig för att deras barn ska drabbas av kränkningar och olika former av övergrepp om de lämnar hemmet. Ett problem som särskilt drabbar flickor i utvecklingsländer är bristen på rinnande vatten och fungerande och avskilda toaletter på många skolor. I många fall vill inte föräldrar skicka sina döttrar till skolan när det inte finns separata toaletter för flickor och pojkar. Detta utgör ofta särskilda hinder för flickor som kommit i puberteten och har mens. Många flickor kan ha särskilda behov av fungerande och privata toalettutrymmen men också att en person de litar på kan bistå dem i samband med toalettbesök.

Brist på läromedel och lärare för äldre elever

Barn med funktionsnedsättning är mindre benägna att börja skolan och av de som gör det är det ännu färre som fortsätter till högstadiet och gymnasiet. Högstadieskolor och gymnasier är sällan anpassade för barn med funktionsnedsättningar. Det kan handa om en brist på tillgängligt skolmaterial och kunniga pedagoger.

Det är inte ovanligt att äldre elever med funktionsnedsättning hoppar av skolan när det utbildningsmaterial som erbjuds elever med nedsatt syn eller hörsel bara är utformat för de yngsta barnen.

Senaste nytt