Vårt arbete

MyRights uppdrag är att stärka funktionshinderorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv.

Det gör vi genom att främja inkludering och deltagande genom erfarenhetsutbyte mellan våra medlemsorganisationer och dess samarbetsorganisationer i våra verksamhetsländer.

Våra fokusområden

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

För att lyckas arbetar vi med fattigdomsbekämpning, organisationsutveckling, jämställdhet med ett rättighetsbaserat fokus.

Verksamhet i världen

MyRight stödjer 51 partnerorganisationer vilka ingår i projekt och program i tio länder på fyra kontinenter.

Se vår film om sambandet mellan funktionsnedsättning och fattigdom

Berättelser

Här kan du läsa personliga berättelser från vår verksamhet och ta del av vittnesmål från personer som påverkats av vårt arbete. 

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8