fbpx

Informationsmaterial

Här kan du ta del av digital informationmaterial producerat av MyRight såsom filmer, rapporter och broschyrer.

För att beställa hem tryckt material, kontakta oss via info@myright.se

Vi erbjuder föreläsningar och workshops

Vi vill att fler ska arbeta för personer med funktionsnedsättningars rättigheter i världen. Vi kommer gärna och föreläser om globala funktionshinderfrågor och till exempel sambanden mellan fattigdom, funktionsnedsättning och kön. 

Kontakta oss via info@myright.se

Rapporter

Omslagsbild

En miljard skäl att inkludera

En rapport om inkludering av personer med funktionsnedsättning i arbetet med Agenda 2030.

Ladda ner:

Svenska (PDF)

Svenska (Word)

Engelska (PDF)

Omslagsbild.

8 steg för förändring

Guide för inkludering av personer med funktionsnedsättning i bistånd och globalt utvecklingssamarbete.

Ladda ner:

Svenska (PDF)

Svenska (Word)

Omslaget av rapporten Empowered

Empowered

En rapport om funktionshinder, inkludering och rättigheter.

Ladda ner:

Omslaget för rapporten Att Erövra Världen

Att erövra världen

En rapport om sambanden mellan fattigdom och funktionsnedsättning.

Ladda ner:

 
Omslaget för rapporten To Face Life

To face life

En rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning.

Ladda ner:

 

Broschyrer

Omslagsbild

MyRight infofolder

En informationsfolder om MyRights och vårt arbete. 

Omslagsbild.

En värld för alla

En broschyr om sambandet mellan fattigdom och funktionsnedsättning.

Omslagsbild

Med jämställdhet mot fattigdom

Om villkoren för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning i världen.

Omslagsbild.

Organisera, Inkludera, Agera!

Om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Förstasida på broschyr.

Leave no one behind

Om inkluderande humanitära insatser i väpnade konflikter.

Omslag på handboken Inkludera Flera.

Handbok i engagemang!

Inkludera Flera! har tagit fram en handbok som ska inspirera och stötta dig som vill engagera dig i internationella frågor med fokus på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Omslagsbild

Peace for all: Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding

Studien “Peace for all – Inclusion of persons with disabilities in peacebuilding” 2020 och syftet var att samla kunskap och erfarenheter om aktuella policyer, strategier och metoder inom olika delar av det internationella samfundet om inkludering av personer med funktionsnedsättningar i fredsprocesser och initiativ. I studien ingår även fördjupade landsstudier i Sri Lanka och i Bosnien och Hercegovina. 

MyRights filmer

Våra filmer finns med och utan text på olika språk, syntolkade och teckenspråkstolkade.

Filmerna är fria att använda men berätta gärna att det är MyRight som gjort dem.