MyRight arbetar utifrån olika fokusområden

Fattigdomsbekämpning

Diskriminering och bristande tillgänglighet leder ofta till fattigdom.

Läs mer

Rättighetsbaserat

En människa som är drabbad av fattigdom förnekas ofta även sina mänskliga rättigheter.

Läs mer

Organisationsutveckling

MyRight arbetar för att stärka lokala organisationer i våra verksamhetsländer.

Läs mer

Jämställdhetsperspektiv

Kvinnor med funktionsnedsättning upplever ofta en dubbel diskrimenering.

Läs mer

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8