MyRights verksamhetsländer

MyRight finns i sju länder i fyra världsdelar och har landkontor i samtliga. Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att samarbetsorganisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen. 

För mer information – klicka dig vidare på länkarna nedan.

MyRight i Sverige

I Sverige arbetar MyRight för att öka kunskapen om livssituationen för personer med funktionsnedsättning i våra samarbetsländer. Vi deltar också i nationella, nordiska och internationella nätverk där vi bidrar med ett funktionshinderperspektiv i utvecklingssamarbetet.
Bolivia
Nicaragua
Tanzania
Bosnien-Hercegovina
Rwanda
Nepal
Sri Lanka

Läs mer

Berättelser

Här kan du läsa personliga berättelser från vår verksamhet och ta del av vittnesmål från personer som påverkats av vårt arbete.

Kontaktuppgifer

Kontakta MyRights region- och landkontor.

Våra fokusområden

Läs om MyRights verksamhets fokusområden.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8