Bolivia

Bolivia har länge räknats som ett av Sydamerikas fattigaste länder och trots hög ekonomisk tillväxt de senaste åren lever fortfarande närmare halva befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen.

FUB möter mammor från en ursprungsbefolkning i ett projekt i Sucre, Bolivia 2019.

Exempel på MyRights arbete i Bolivia

Genom ett intensivt påverkansarbete har MyRights samarbetsorganisationer fått ett stort inflytande över innehållet i funktionshinderlagstiftningen. Till exempel omnämns flera funktionsnedsättningar äntligen i lagen, bland annat hörselskada och psykisk funktionsnedsättning.

MyRights samarbetsorganisationer arbetar aktivt för att få det bolivianska teckenspråket godkänt som ett av Bolivias 37 officiella språk. De arbetar också för att få en nationell plan för mental hälsa antagen och för att öka unga blindas och synskadades möjligheter till utbildning och arbete.

Tack vare hörselorganisationens påverkansarbete är nu valmyndighetens information tillgänglighetsanpassad för döva personer. Det finns också teckenspråkstolkar i TV-inslag, vid konferenser och i annan information som ges ut av valmyndigheten.

MyRights partnerorganisationer i Bolivia

  • Federacion Boliviana de Sordos (FEBOS)
  • Asociación de Hipoacúsicos en Cochabamba (ASHICO)
  • La Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad Intelectual (ASPAHIDI)
  • Federacion Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO)
  • Federacion Boliviana de Discapacidad Intelectual (FEBOLDI)
  • Federacion Boliviana de Discapacidad Psiquica (FEBOLDIPSI)
  • Federacion Boliviana de Personas con Discapacidad Fisica (FEBOPDIF)

Möt människorna i Bolivia

Boliviansk organisation skapar jobb och vinner pris

Boliviansk organisation skapar jobb och vinner pris

RSMH Roslagen – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa stödjer en organisation i Bolivia som arbetar med modellen sociala arbetskooperativ. De senaste årens arbete har lett till jobb och framtidstro, vilket har uppmärksammats av många, inte minst Bolivias regering.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8