Bosnien-Hercegovina

Den politiska situationen i Bosnien-Hercegovina är komplicerad med flera olika så kallade kantoner och politiska nivåer. Det försvårar arbetet med att förändra landets lagar så att de blir mer inkluderande.

En bild från kampanjen “Stolta över oss själva” (PonosniNaSebe) från 2017.

Exempel på MyRights arbete i Bosnien-Hercegovina

I Bosnien-Hercegovina har vi bland annat projekt för att stärka personer med synnedsättning och nedsatt rörelseförmåga och deras organisationer så att tillgängligheten i samhället ska bli bättre. Vi jobbar också för att öka självständigheten hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och ge möjligheter för dem att utöva olika sporter. Sportaktiviteter fyller många funktioner. Det ger till exempel gemenskap och ökad fysisk och psykisk hälsa.

MyRight arbetar mycket aktivt för att stärka nätverk för personer med funktionsnedsättningar och stödja deras arbeten för ökad jämlikhet, tillgänglighet och medvetenhet.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerades 2010 och de senaste åren har uppföljningsarbetet tagit fart. Våra samarbetsorganisationer har arbetat intensivt med att följa upp statens ansvar och efterlevnaden av konventionen. 

MyRight i Bosnien Hercegovina har också haft särskilt fokus på inkluderingen inom hälso- och sjukvården. Bland annat har en kodex för vårdpersonal tagits fram, som har lett till ökad tillgänglighet och kvalitet för personer med funktionsnedsättning. Du kan ladda ned en broschyr på engelska med sjukvårdskodexen längre ned på sidan.

En informationskampanj om rättigheter för personer med funktionsnedsättning under parollen “Stolta över oss själva” (PonosniNaSebe) har fått stort genomslag. Kampanjen genomfördes på nationell nivå och har bland annat resulterat i krav på lagförändringar och prissänkningar på olika hjälpmedel och tjänster som personer med funktionsnedsättning är i behov av. Kampanjen hade 2017 på Facebook nått en halv miljon människor och genererat 2,5 miljoner reaktioner samt har fått 200 000 personer att skriva om eller dela inlägg.

MyRight i Bosnien-Hercegovina har också utvecklat en uppmärksammad uppförandekod för media (finns att ladda ned längre ned på sidan). Användningen av denna kodex har bidragit till ökad förståelse bland massmedier om funktionshinderfrågor ut ett rättighetsperspektiv och hur personer med funktionsnedsättning porträtteras i mediala sammanhang.

MyRights partnerorganisationer i Bosnien-Hercegovina

  • Association for Mutual Help in Mental Distress (TK Fenix)
  • Youth association Ružičnjaka – Los Rosalesa Mostar
  • Association of Citizens Information Centre for Persons with Disabilities in Tuzla (IC LOTOS)
  • Association of Persons with Intellectual Disabilities in Canton Sarajevo (OAZA)
  • Association of the Blind of Canton Sarajevo (USGKS)
  • The Sarajevo Canton Coordination Board for Associations of Persons with Disabilities
  • The Herzegovina-Neretva Coalition of Organisations of Persons with Disabilities – Stronger Together
  • The Tuzla Canton Coalition of Organisations of Persons with Disabilities
  • The Doboj Region Coalition of Organisations of Persons with Disabilities
  • The Bijelina Town Coalition of Organisations of Persons with Disabilities – KOLOSI

Länkar

Möt människorna i Bosnien-Hercegovina

Genom idrott byggs broar till samhället

Genom idrott byggs broar till samhället

Oaza, en organisation av och för personer med intellektuell funktionsnedsättning, har med hjälp av FIFH i Malmö arrangerat en nationell idrottstävlingen för personer med funktionsnedsättning i Bosnien-Hercegovina.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8