Nepal

Demokrati infördes i Nepal 2008, men den politiska situationen har präglats av oro och instabilitet och landet är ett av världens fattigaste.

Nepal drabbades av en kraftig jordbävning 2015 som förstörde en halv miljon hem och nästan 9000 människor dog. Våra partnerorganisationer blev alla påverkade. Skolor och lokaler förstördes och mycket tid och kraft har gått åt till återuppbyggnaden. Nu är verksamheterna i full gång och framgångarna för funktionshinderrörelsen har varit många och omfattande.

Ett demonstrationståg i Nepal.

Exempel på MyRights arbete i Nepal

MyRight och våra samarbetsorganisationer har ett nära samarbete med landets beslutsfattare som de senaste åren genomfört en rad förändringar för att öka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, inte minst vad det gäller rätten till utbildning.

En lag om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har antagits i Nepal efter många år av påverkansarbete från den nepalesiska funktionshinderrörelsen och MyRights partnerorganisationer i landet. Lagen kommer att leda till många förbättringar för personer med funktionsnedsättningar gällande tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter, såsom tillgång till inkluderande hälsovård, utbildning och sysselsättning, rehabilitering samt ökad tillgänglighet och jämlikhet generellt. En enighet och gemenskap inom rörelsen är en starkt bidragande anledning till att lagen antagits.

En policy för inkluderande utbildning innebär att anpassningar ska göras i skolor för att elever med funktionsnedsättning ska kunna ta del av utbildningen på lika villkor.

Som resultat av MyRights samarbetsorganisationer har nu döva i Nepal rätt att köra bil.

En mediakodex har tagit fram av den Nepalesiska funktionshinderrörelsen och fastställer riktlinjer för media och deras rapportering av personer med funktionsnedsättning.

MyRights partnerorganisationer i Nepal

  • Parent Association of Persons with Intellectual Disabilities (PAPID, GFPID)
  • Autism Care Nepal Society (ACNS)
  • Blind Youth Association of Nepal (BYAN)
  • Deaf Association of Kailali (DAOK)
  • Nepal Association of the Hard of Hearing (NAHOH)
  • Nepal Hemophilia Society (NHS)
  • National Federation for the Deaf Nepal (NDFN)

Möt människorna i Nepal

Jordbävningen i Nepal

Den 25 april vid 11.56 lokal tid drabbades Nepal av en jordbävning med magnituden 7,8. Jordbävningen var den kraftigaste som drabbat Nepal på över 80 år.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmen 7A 117 63
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8