Rwanda

Liksom många andra länder saknar Rwanda statistik om personer med funktionsnedsättning. Den statistik som finns att tillgå, exempelvis över barn med funktionsnedsättningar, används av MyRight och våra samarbetsorganisationer i påverkansarbete.

Sada Igikundiro som är dövblind och bor i Rwanda. Sada har genom ett av MyRights projekt lärt sig kommunicera via taktilt teckenspråk och kan nu ta promenader på egen hand.

Exempel på MyRights arbete i Rwanda

MyRight har stöttat paraplyorganisationen Nudor i Rwanda sedan starten 2010. Nudor är idag en etablerad paraplyorganisation i landet. Bland mycket annat genomför de kartläggningar av tillgång till rehabilitering och kapacitetsbehov hos hälsopersonal när det gäller mottagande av personer med funktionsnedsättning. Nudor arbetar också kontinuerligt med att följa upp hur lagar som skyddar personer med funktionsnedsättnings rättigheter efterlevs och uppmärksammar bland annat faktorer som hindrar barn med funktionsnedsättning att gå i skolan.

Utbildningsministeriet har fått ta del av omfattande information om denna grupp och det har resulterat i att fem distrikt i Rwanda nu har budgeterat för att öka kvalitén för barn med funktionsnedsättnings utbildning. MyRight har också medverkat till att religiösa ledare utbildats i alla barns rätt till utbildning.

Våra samarbetsorganisationer arbetar för att personer med funktionsnedsättning bland annat ska få bättre tillgång till utbildning och hälsovård, till exempel genom att utbilda hälso- och sjukvårdsarbetare.

MyRights samarbetspartners har utbildats inom Disability Rights Promotion International (DRPI) -metoden och processer för skuggrapportering. Utifrån DRPI-metoden har funktionshinderrörelsen i landet arbetat fram en skuggrapport till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

MyRights partnerorganisationer i Rwanda

  • Rwanda Union of the Blind (RUB)
  • Rwandan National Union of the Deaf (RNUD)
  • Rwanda National Association of Deaf Women (RNADW)
  • Collectitif Tubakunde (CT)
  • National Union of Disabilities Organisations in Rwanda (NUDOR)
  • I region Afrika har MyRight också ett regionalt projekt som koordineras av African Union of the Blind (AFUB). Projektet syftar till att stärka rättigheterna för personer med synnedsättning och bevaka implementeringen av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fokusländer för projektet är Ghana och Namibia.

Möt människorna i Rwanda

Nytt sätt att kommunicera hjälpte Sada att bryta isoleringen

Nytt sätt att kommunicera hjälpte Sada att bryta isoleringen

17-åriga Sada Igikundiro föddes döv och när hon var i sexårsåldern förlorade hon även sin syn. Sada kunde inte längre kommunicera med omvärlden och livet förvandlades till en passiv väntan i hemmet på att ännu en dag skulle passera.

Jado kämpar för att hans söner ska respekteras

Jado kämpar för att hans söner ska respekteras

Jado bor tillsammans med sin familj i den lilla byn Urugero, i Rwandas östra provins. Han har sex barn. Två av dem är blinda. Ingen av sönerna har fått gå i byskolan för lärarna har inte ansett det relevant att de ska få utbildning.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8