Sri Lanka

I Sri Lanka är allmänhetens kunskap om funktionsnedsättning är låg och våra samarbetsorganisationer kämpar med att förändra samhällets syn på personer med funktionsnedsättning.

Imesha Madhumali försörjer sig själv och sin familj genom att sy mattor, vilket möjliggjordes via en kurs som hölls av MyRights partnerorganisation SLFRD.

Exempel på MyRights arbete i Sri Lanka

Sri Lankas lagstiftning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har länge varit svag. Men i februari 2016 ratificerades äntligen konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Nu deltar MyRights samarbetsorganisationer i utformandet av en ny funktionshinderlag och en ny teckenspråkslag.

För att förbättra skolsituationen har våra partnerorganisationer bland annat tagit fram en manual för lägsta standard för hjälpmedel till barn med funktionsnedsättning och har även utbildat förskollärare i inkluderande utbildning.

Ett annat exempel på förändringar tack vare vårt långvariga påverkansarbete är att döva nu har rätt att köra bil.

Funktionshinderrörelsen jobbar också aktivt med att uppmärksamma situationen för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning i samarbete med bland andra International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR).

Till följd av en utbildning som MyRight anordnat har det bildats en påverkansgrupp av ungdomar med funktionsnedsättning. De jobbar bland annat för att göra allmänheten medveten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom media. Gruppen har publicerat flera artiklar och brev till högt uppsatta politiker.

MyRights partnerorganisationer i Sri Lanka

  • Disability Organisations Joint Front (DOJF)
  • Sri Lanka Central Federation of the Deaf (SLCFD)
  • Association of Persons with Rheumatic Diseases (APRD)
  • Sri Lanka Foundation for the Rehabilitation of the Disabled (SLFDR)

Möt människorna i Sri Lanka

Anusha är en fullfjädrad affärskvinna

Anusha är en fullfjädrad affärskvinna

Anusha Ederages röst är klar och vacker. Hennes dans är full av inlevelse och det går att ana sig till sångens betydelse även om man inte förstår orden. När Anusha intar golvet är det som att allt runtomkring henne försvinner. Hennes närvaro i dansen och sången är fullständig.

Besök i Sverige inspirerar till fortsatt kamp

Besök i Sverige inspirerar till fortsatt kamp

Priyantha Peiris från SLFRD har deltagit i en konferens i Stockholm. När han återvänder hem har han fått både inspiration och kraft att kämpa vidare för att skolan i Sri Lanka ska bli tillgänglig och mer inkluderande.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8