Flicka som kikar upp över en kant. Hon ser glad ut. Vårt arbete

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

Utgångpunkter för MyRights arbete är FN:s konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD) och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Avgörande perspektiv för vårt arbete är:

  • Fattigdomsbekämpning
  • Jämställdhet
  • Organisering och empowerment

Våra insatser genomförs av MyRight och dess 23 medlemsorganisationer i samverkan med partnerskapsorganisationer i tio länder på fyra kontinenter. MyRight har landskontor i Bolivia, Nicaragua, Rwanda, Tanzania, Nepal, Sri Lanka, Bosnien och Hercegovina. I dessa länder bedrivs olika projekt, med målet att stärka de lokala organisationerna och driva på utvecklingen för att personer med funktionsnedsättning i högre grad ska få tillgång till sina rättigheter.