fbpx

”20 years with UNSCR 1325 and two years with UNSCR 2475- What difference have it made for women and girls with disabilities?”

MyRight organiserade i samarbete med UN Women ett webbinarium om inkludering av kvinnor och flickor med funktionsnedsättningar i fredsbyggande arbete. 80 deltagare från hela världen fick tillfälle att reflektera kring rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, jämställdhet och inkluderande fredsprocesser.

Vid seminariet deltog talare från flera internationella organisationer som samtliga betonade vikten av integrering och prioritering av funktionshinderperspektiv med speciellt fokus på kvinnor och flickor. Talarna delade erfarenheter och utmaningar och konstaterade att om dessa frågor inte uppmärksammas och kvinnor och flickor inkluderas så kommer långvarig och hållbar fred aldrig att kunna uppnås.

Unika erfarenheter och perspektiv

Kvinnor och flickor med funktionsnedsättningar står inför dubbel diskriminering, en diskriminering som förvärras under tid av konflikt. Krig och konflikt ökar antalet människor som lever med funktionsnedsättningar i ett land. I konflikter drabbas många kvinnor och flickor också av könsbaserat våld.

Kvinnor och flickor som lever med funktionsnedsättningar upplever exceptionella svårigheter och hinder inte bara under –men också efter konflikt. Deras unika perspektiv och erfarenheter behövs i fredsbyggande processer. För att förstå behoven hos kvinnor och flickor med funktionsnedsättning måste deras egna röster bli hörda och de inkluderas i diskussionen.

För att bättre inkludera kvinnor och flickor med funktionsnedsättning behövs både riktade aktiviteter och bredare ansatser. Vikten av att belysa ämnet både lokalt och nationellt, från FN till civilsamhället, togs upp och exempel av hur nationella och internationella civilsamhällsorganisationer arbetar med integrering av funktionshinderperspektivet delades. Flera talare underströk betydelsen av kvinnors och flickors deltagande i politiska forum och aktiviteter vid alla dess nivåer- från valobservationer till policy.

Du kan ta del av webbinariet genom att följa denna länk till vår YouTube kanal.

Senaste nytt