fbpx

Om MyRight

MyRight är den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd. Vi bildades 1981 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Föreningen MyRights ändamål är att:
– stödja medlemsorganisationernas utvecklingssamarbete
– att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bilda och utveckla egna organisationer
– att genom opinionsbildnings- och påverkansarbete
delge nationella och internationella organ sina erfarenheter och kunskaper

Tillsammans med våra medlems- och partnerorganisationer har MyRight i över 40 år arbetat för att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till sina rättigheter.

Vår vision

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

Vårt uppdrag

MyRights uppdrag är att stärka funktionsrättsorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv.