fbpx

Testamentera till MyRight

Du kan stödja MyRights arbete och bidra till ökade rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom att testamentera pengar, aktier, fondmedel, fastigheter eller annat.

Gåvorna är befriade från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och realisationsvinster. Ett testamente är ett viktigt dokument. Det behöver inte vara komplicerat, men det finns vissa formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Kontakta därför en jurist som kan gå igenom ditt testamente.

Om du har frågor angående testamente är du varmt välkommen att höra av dig till MyRight via e-post: info@myright.se eller via telefon: 08-505 77 600.

Verksamma inom MyRight får reducerade priser på juridiska dokument som testamente och samboavtal hos begravningsbyrån Lavendla Juridik. Läs mer här.

Frågor och svar om testamente

Med ett testamente kan du ändra arvsordningen och berätta hur du vill att din efterlämnade egendom skall fördelas efter din bortgång. Det kan vara ett sätt att underlätta för anhöriga.

Om du vill att det dina bröstarvingar erhåller efter dig ska vara enskild egendom för dem förordnar du om det i ett testamente.

Genom ett testamente kan du välja att skänka en gåva till något som ligger dig varmt om hjärtat, den dagen du själv inte behöver dina tillgångar.

Om du är sambo eller har särkullbarn är det klokt att ta reda på vad som gäller i just din situation, så att det blir som du tänkt. Det kan därför vara värt att ta hjälp av en jurist vid upprättande av testamente.

Ett testamente är inte bindande så länge du lever. Du kan närsomhelst upphäva eller ändra det.

Om du avlider utan att efterlämna en make/maka och inte har skrivit testamente, fördelas din kvarlåtenskap enligt reglerna i arvsordningen. Den är indelad i tre arvsklasser utifrån släktskap.

1:a arvsklassen – bröstarvingar, d.v.s. barn, barnbarn, barnbarnsbarn
2:a arvsklassen – föräldrar och syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn
3:e arvsklassen – far- och morföräldrar och deras barn

Arvsklasserna är rangordnade och så länge det finns någon arvinge i första arvsklassen kommer andra och tredje arvsklasser inte i fråga och så vidare.

För makar gäller särskilda regler. Om den avlidne maken inte efterlämnar några arvingar i första eller andra arvsklassen och inte har skrivit något testamente, ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen med full äganderätt.

Arvingar i tredje arvsklassen har alltså ingen rätt till kvarlåtenskapen om det finns en efterlevande make. Finns det däremot arvingar i den första eller andra arvsklassen, ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen med s.k. fri förfoganderätt och den först avlidnes arvingar är då efterarvingar.

Finns varken arvingar eller testamente går hela arvet till Allmänna arvsfonden.

Du kan antingen använda en mall, skriva maskinskrivet eller till och med för hand. 

Det finns inga krav på att du behöver anlita en jurist för att skriva ditt testamente. Däremot kan det vara bra att säkerställa att testamentet kan tillämpas på det sätt som du har tänkt dig och att det uppfyller de formella kraven. En jurist kan gå igenom din situation och dina önskemål och hjälpa dig formulera testamentet utifrån det.

Både fysiska personer och juridiska personer kan vara testamentesmottagare. Fysiska personer är människor (ej djur) och juridiska personer kan vara t.ex. aktiebolag, stiftelser eller ideella föreningar. Det är viktigt att det går att identifiera mottagaren t.ex. med person- eller organisationsnummer.

Ja. NärMyRight ärver lösöre som smycken, tavlor, bilar etc, låter vi värdera dem och vanligtvis säljs de sedan på auktion.

Fastigheter och bostadsrätter säljs genom välrenommerade fastighetsmäklare på den öppna marknaden. Om testamentet anger särskilda önskemål för försäljning av egendom, följer vi självklart det.

Värt att känna till är att MyRight, till skillnad mot dödsboet, har förmånen att vara befriad från reavinstskatt vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter, liksom vid försäljning av värdepapper.

Det är bäst om du inte öronmärker din gåva. 

Testamentsgåvor är ovärderliga för att kunna planera långsiktiga insatser som inte är kopplade till ett särskilt projekt. Du kan öronmärka din gåva om det finns något ändamål som du känner extra starkt för, men i så fall är det viktigt att du skriver tydligt att din gåva ska gå till det i första hand, och att MyRight i andra hand får använda pengarna till det man bedömer gör bäst nytta för barnen.  

Om du endast skriver att pengarna ska gå till en viss verksamhet kan det hända att den inte finns kvar den dagen ditt testamente faller ut. I så fall kan vi inte ta emot din gåva, eftersom vi då inte kan efterfölja din sista vilja. 

Du är välkommen att kontakta oss på givarservice@myright.se om du har några frågor.