fbpx

Batool Abuali om inkluderade fredsprocesser

Batool Abuali delar erfarenheter och råd om inkludering i fredsprocesser

Spela video om grön bakgrund med texten: Batool Abuali, Building Capacity for Inclusion of Persons with Disabilities in Peacebuilding

Som en del i MyRights projekt om kapacitetsutveckling för inkludering av personer med funktionsnedsättning i fredsprocesser, hölls en workshop i Sri Lanka. Deltagare från olika funktionsrättsorganisationer i Sri Lanka samlades för att tillsammans öka kapaciteten att arbete för mer inkluderande fredsprocesser. En av gästföreläsarna under Workshopen var Batool Abuali.

Batool Abuali är en ung funktionsrättsaktivist från Syrien och grundare av organisationen Light Initiative. Hon har själv muskeldystrofi och delar sina erfarenheter av att vara kvinna med funktionsnedsättning i ett land drabbat av krig och konflikt. Hon deltar bland annat i UN Womens Peacebuildning Program, vars syfte är att öka unga kvinnor med funktionsnedsättnings aktiva deltagande i fredsprocesser och politiska dialoger.

Batool betonar vikten av inkludering av personer med funktionsnedsättning i fredsprocesser, då de drabbas extra hårt av kriser och konflikter och kan därför bidra med ett unikt perspektiv. Hon tar också upp att personer med funktionsnedsättning är världens största minoritet som rymmer flera andra marginaliserade grupper i sig, där en majoritet lever i konfliktdrabbade områden. Enligt Batool måste därför begreppet fred omdefinieras så att det inkludera alla aktörer som påverkas av det.

För att lyckas med detta lyfter Batool fram fyra viktiga aspekter:

  • Identifiera och åtgärda de barriärer som finns för personer med funktionsnedsättning att delta i fredsprocesser
  • Utforma en konsekvent politik som stöttar inkludering 
  • Erkänna den kapaciteten som finns hos personer med funktionsnedsättning
  • Forma program och processer så att de inkluderar personer med funktionsnedsättning och stöttar funktionsrättsorganisationer

Senaste nytt