Arkiv

Boliviansk organisation skapar jobb och vinner pris

aug 8, 2014

RSMH Roslagen – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa stödjer en organisation i Bolivia som arbetar med modellen sociala arbetskooperativ. De senaste årens arbete har lett till jobb och framtidstro, vilket har uppmärksammats av många, inte minst Bolivias regering.

Under ”Cochabambas dag” 2013 fick RSMH Roslagens samarbetsorganisation DECOPSO i Bolivia mottaga ett pris från president Evo Morales. Priset delades av ett antal viktiga institutioner och aktörer som bidragit till att främja utvecklingen i samhället genom att skapa jobb.

Att DECOPSOs sociala arbetskooperativ fick priset motiverades med att organisationen på ett framgångrikt sätt bidrar till att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. Evo Morales passade också på att uttrycka sig i positiva ordalag om sociala arbetskooperativ.

Under 2013 antog Bolivia en ny funktionshinderlag och en ny kooperativlag. Som ett resultat av DECOPSOs påverkansarbete omnämns i båda lagarna sociala arbetskooperativ som en väg att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning.

Vägen hit

Jag minns för några år sedan när vi bjöd in RSMH och några representanter till ett medlemsmöte för att de skulle berätta om sitt projekt. Då visade RSMH bland annat en film om det första kooperativet som hade startat. I filmen berättade flera personer om vad kooperativet betydde i deras liv.

En ung man sade bland annat att han tidigare alltid varit väldigt tystlåten och hade haft svårt för att gå hemifrån. Efter att han blivit aktiv i kooperativet hade han blivit invald i DECOPSOs styrelse. Han uttryckte sin lycka över att han nu vågade umgås med andra människor, prata och att han för första gången kände att han hade värdefulla saker att bidra med.

Ett påverkansarbete som till slut gett resultat

Marta Fuentes beskrev situationen och förändringsprocessen i Bolivia, från 1980-talet fram till idag. Hur fackföreningarna successivt stärktes och hur Evo Morales under valkampanjen 2005 fick så starkt stöd från folket att han valdes till president. Han blev därmed den första presidenten i Bolivia från landets ursprungsbefolkning.

Enligt Marta Fuentes har denhär regeringen en helt annan inställning till personer med funktionsnedsättning än vad man tidigare upplevt i Bolivia. Beslutsfattarna har visat intresse för att förstå vilka behoven är och vad som behöver göras.

– Nu är det de som kommer till oss, sade Emma Torres. Regeringsskiftet, tillsammans med många års ihärdigt påverkansarbete, har äntligen börjat ge resultat. Den nya konstitutionen inkluderar flera artiklar om personer med funktionsnedsättning och politikerna har äntligen böjrat lyssna på våra förslag.

Hon berättade också att många av dem som var aktiva i kooperativet tidigare hade levt väldigt isolerade liv där de saknat både språk och sociala färdigheter. Och inte minst självkänsla och självförtroende.

Erfarenhetsutbytet med Sverige har varit avgörande

Hon uttryckte också sin glädje över samarbetet med RSMH Roslagen.

– Det har verkligen lärt oss mycket. Inte minst om påverkansarbete och hur vi kan arbeta tillsammans med myndigheter och beslutsfattare, sade Emma Torres. Det som är så bra är att det på riktigt känns som ett samarbete där det handlar om att ge och ta och att lära av varandra. Jag tror att det är ganska ovanligt, men inte desto mindre betydelsefullt, sade hon.

Lina Jakobsson

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8