fbpx

Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

I det gemensamma dokumentet, Civilsamhället för Agenda 2030, lovar de undertecknande organisationerna en höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030. Detta bland annat genom att folkbilda, vara innovatörer, utveckla nya metoder och bidra till att agendan genomförs lokalt och globalt. Det är plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som tagit initiativ till avsiktsförklaringen.

– Vi såg ett behov av att skapa förankring kring arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället. Ett av våra åtaganden är att arbeta inkluderande för att ta tillvara och synliggöra olika generationers och människors kunskap och förmågor, säger Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU.

Initiativet är också ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörer för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat.

– Vi vill med gemensam röst visa på allt det som idéburna organisationer och det ideella engagemanget gör för att bidra till hållbar utveckling. Vi kan bara uppnå Agenda 2030 om vi jobbar tillsammans, i partnerskap mellan olika sektorer i samhället. Här har civilsamhället en central roll att spela, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum.

Det har nu gått tre år sedan Globala målen för hållbar utveckling antogs. Det finns en risk att det långsiktiga arbetet för att nå målen hamnar i skymundan för andra politiska och ekonomiska prioriteringar. Om målen ska kunna nås till år 2030 måste ambitionsnivån och takten höjas.

– Vi 82 organisationer kommer att fortsätta att hålla fokus på hållbarhetsfrågorna. Det är nu det gäller, och det gäller såväl oss själva i vårt eget arbete, men också att hålla regeringen ansvarig för sina åtaganden. Den kommande regeringen behöver vara mycket tydlig och konkret i sina avsikter för att bidra till förverkligandet av Agenda 2030, säger Georg Andrén, ordförande för CONCORD Sverige.

Bakgrund
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas Globala målen för hållbar utveckling. På engelska kallas de Global Goals for Sustainable Development.

Hur kom initiativet till?
Initiativet till avsiktsförklaringen togs våren 2018 av de tre plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Gemensamt såg vi behovet av att skapa en förankring kring arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället. Vi såg samtidigt utrymme att komma med ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörerna för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat. Detta initiativ blir på så sätt en påminnelse och ett verktyg för ansvarsutkrävande.

Vad händer framöver?
Vi hoppas att avsiktsförklaringen kommer att generera samtal och lärande för varje organisation att ta arbetet med hållbar utveckling ett steg till. Den 5 december 2018 överlämnades avsiktsförklaringen till civilminister Ardalan Shekarabi, och vi som plattformar kommer att använda avsiktsförklaringen i både påverkansarbete och kapacitetsstärkande arbete framöver. NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället – kommer under 2019 att utveckla arbetet med ett ömsesidigt lärande och strukturerat arbete för Agenda 2030 genom att starta upp ett så kallat lärnätverk om frågorna.

Senaste nytt

Henriette snaggat hår, har skoluniform och håller i en krycka.

Jag är likadan som andra barn

Henriette Kwizera är 12 år gammal och har en fysisk funktionsnedsättning. Hon bor tillsammans med sina föräldrar, äldre bror och lillasyster i Nyaruguru District i södra provinsen i Rwanda och går tredje året i grundskolan.

LÄS MER »
MyRight logotyp

Årsmöte 2023

Den 20 juni höll MyRight sitt årsmöte där medlemmar samlades för att diskutera och besluta om organisationens verksamhet och framtid.

LÄS MER »