fbpx

Chartines kamp för utbildning och rättigheter

Chartine har snaggat hår, vit skjorta och sitter i rullstol.

Chartine Niyomuremyi är 19 år och bor i norra Rwanda. Hon är född med en fysisk funktionsnedsättning och saknar båda benen. Hennes resa mot utbildning började när hennes föräldrar uppmärksammades av National Union of Disability Organiza­tions in Rwanda (NUDOR) genom deras projekt för att stödja barn med funktionsnedsättningar i skolsystemet. Det var en präst som uppmuntrade hennes föräldrar att ta sitt ansvar och låta henne gå i skolan. Efter upprepade uppmaningar följde föräldrarna slutligen prästens råd.

I skolan mötte Chartine andra barn, både med och utan funk­tionsnedsättningar. De kom snabbt varandra nära, socialiserade och lekte tillsammans, vilket hjälpte dem att bekämpa isolering och självdiskriminering som ofta upplevdes utanför skolan. Skolmiljön var välkomnande och Chartines kamrater behandlade barn med funktionsnedsättningar precis som alla andra.

Genom ett projekt etablerat av MyRights i samarbete med NU­DOR, skapades en klubb för funktionsnedsättning och mänsk­liga rättigheter på skolan, där Chartine blev en aktiv medlem. I klubben träffade hon regelbundet andra barn och diskuterade rättigheter och utmaningar, vilket stärkte hennes beslut att stu­dera flitigt trots de utmaningar hon mötte dagligen.

Med stöd från sina klasskamrater, lärare och föräldrar, som alla utbildats av NUDOR, har Chartine fått hjälp att övervinna fysiska hinder och fortsätta sin utbildning. Uppmuntran till samarbete och stöd mellan eleverna har varit avgörande för att hitta lokala lösningar på de utbildningsutmaningar som barn med funktions­nedsättningar står inför.

Chartine har nu en dröm om att bli advokat och spela en viktig roll i att skydda och främja mänskliga rättigheter, särskilt rättig­heterna för personer med funktionsnedsättningar i Rwanda och globalt. Hennes tacksamhet går till MyRights och NUDOR, samt hennes föräldrar, skolledare och lärare som spelar en avgörande roll i att stödja hennes effektiva lärande. Chartine och andra barn med funktionsnedsättningar är övertygade om att de kan lära sig och leva ett meningsfullt liv.

Senaste nytt