CONCORD: Fyra korta frågor till Mia Munkhammar

Varje år håller FN ett globalt högnivåmöte, High Level Political Forum (HLPF) för att följa upp genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen. I år är Sverige ett av de länder som frivilligt genomfört en granskning av landets arbete med Agenda 2030 och kommer att rapportera om det under HLPF.

I år är MyRights Mia Munkhammar med i Sveriges delegation under HLPF, som representant från civilsamhället. CONCORD har ställt några frågor till Mia inför årets möte. Läs intervjun här: https://concord.se/fyra-korta-fragor-till-mia-munkhammar

Senaste nytt

Flera personer sitter ned och lyssnar på en föreläsning. En kvinna sitter i rullstol.

Consultant needed

In 2022, MyRight will close down its seven country offices. In order to facilitate the adaption of the work at the head office, MyRight needs

LÄS MER »