fbpx

Gemenskap och hantverk för kvinnor med psykisk ohälsa i Tanzania

“SOLIDARITY FOREVER”, “TUSPO FOREVER” ropar de och håller upp varandras händer i luften. Genom organisationen TUSPO (Tanzania Users and Survivors of Psychiatry Organisation) träffas en grupp kvinnor som själva lever med eller är anhörig till någon som lever med psykisk ohälsa.

TUSPO är en av MyRights partnerorganisationer genom svenska RSMH (Riksförbundet för Social och Mental hälsa) som tillsammans arbetar för att stärka och stötta personer med psykisk ohälsa i Tanzania. TUSPO var den första ideella medlemsorganisationen i Tanzania som riktar sig till människor med psykisk ohälsa och har haft en positiv utveckling i landet. Idag finns de i tio regioner och driver frågor kring attitydpåverkan, egenmakt och organisationsutveckling. Planerna för framtiden är bland annat att stärka de lokala föreningarna, informera i till exempel skolor och sjukhus, och att utöva påverkansarbete på alla nivåer i samhället.

Ett relativt nytt initiativ är en kvinnogrupp som startades 2019. Då bestod gruppen av 11 medlemmar. Idag har de vuxit till 40 stycken kvinnor som träffas för att dela med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa och stötta varandra i de utmaningar de möter. Kvinnorna erbjuds även möjligheter att genomgå en utbildning inom exempelvis sömnad. I gruppen utvecklar sina färdigheter tillsammans i att tillverka väskor, kläder, tvål, smycken, skor, oljor och mycket mer som de sedan kan använda till en viktig inkomstkälla vid försäljning av hantverken.

I Tanzania innebär det flera utmaningar att som kvinna leva med psykisk ohälsa, eller vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. En utmaning är den stigmatisering av psykisk ohälsa som gör att många kvinnor blir nekade sina rättigheter, till exempel i form av att bli orättvist behandlad på sjukhus och därmed inte få den sjukvård som de behöver.

Det är inte heller ovanligt att en man som lever med en kvinna som har psykosociala problem, lämnar kvinnan på grund av det. I Tanzania betraktas vanligtvis kvinnan som familjens vårdtagare, med det yttersta ansvaret att ta hand om barn och hushåll. Att lida av psykisk ohälsa som kvinna och inte få det stöd som behövs, gör det svårare att klara av den typ av ansvar, vilket i sin tur leder till ytterligare stigmatisering och isolering av samhället. Kvinnogruppen som startades genom TUSPO gör det möjligt för kvinnor som drabbas av stigmatisering och isolering på grund av psykisk ohälsa att få vara en del av en gemenskap där de blir accepterade och kan stötta varandra i sina kamper.

Fyra kvinnor ler och visar upp olika hantverk.

Medlemmar ur kvinnogruppen visar upp sina hantverk.

Att leva med psykisk ohälsa är i sig en kamp. Att dessutom bli isolerad i samhället och bli nekad sina rättigheter, gör kampen ännu svårare. Det arbete som TUSPO gör, i partnerskap med RSMH, är därför oerhört viktigt för att förändra attityder och för att se till att personer som lever med psykisk ohälsa får tillgång till sina rättigheter.

Under MyRights besök visar kvinnorna stolt upp sina hantverk och förklarar utförligt hur tillverkningen går till. En av kvinnorna i gruppen ler och säger:

– Jag blir så glad när någon köper mina hantverk säger att de är fina, det får mig att känna mig duktig och att jag gör något bra.

Flera personer står i en ring och håller varandra i handen.

“SOLIDARITY FOREVER”, “TUSPO FOREVER”

Text och bild: Sara Westfahl

Senaste nytt