fbpx

Konferens om inkluderande utbildning

I måndags höll MyRight BiH (Bosnien Hercegovina) en konferens om inkluderande utbildning. Syftet var att föra samman flera olika aktörer inom utbildning och skapa ett utbyte av innovativa idéer och erfarenheter som kan öka kvalitén på en inkluderande utbildning, anpassad efter elevers olika behov. 

Målet med konferenser var att hitta nya vägar i arbetet med att nå mål fyra i de globala målen, om en god och högkvalitativ utbildning för alla. 

Läs mer om konferensen här

bild på mål fyra i globala målen röd bakgrund med vid text där det står 4 God utbildning och en illustration i vitt av en bok under
röd bakgrund med vit illustration av skola och skolbarn med olika funktionsvariationer med texten delmål 4 A skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
röd bakgrund med vit illusration av bok och penna med texten delmål 4 . 5 utrota diskriminering i utbildning

Senaste nytt