fbpx

MyRight firar 40 år!

I 40 år har MyRight arbetat för att personer med funktionsnedsättningar ska få ökad tillgång till sina rättigheter.

medlemmar från SRF och TAS står tillsammans och tittar in i kameran
Bild från Tanzania, SRF besöker Tanzania albinism society 1997. Foto: Birgitta Andersson

MyRight bildades 1981, då under namnet SHIA. SHIA stod för Solidarity, Human Rights, Inclusion, Accessibility och vi kallade oss Svenska Handikapporganisationers internationella utvecklingssamarbete.

Under dessa 40 år har många avgörande steg mot en mer inkluderande och mänskligare värld tagits. Målet för vår verksamhet har hela tiden varit detsamma – jämlikhet och full delaktighet för människor med funktionsnedsättning.

Metoderna för att åstadkomma förändring har utvecklats under åren. En av de viktigaste metoderna har genom alla år varit att stärka organisationer av människor med funktionsnedsättning så att de själva kan kämpa för sina rättigheter.

Redan från början kompletterades organisationsstödet med insatser som ska bidra till utvecklingen av individers självkänsla, kompetens, försörjningsmöjligheter, hälsa och hjälpmedel. I äldre policydokument kan vi läsa att ”utan starka individer kan organisationerna inte växa sig starka”. En människa som har förutsättningar att påverka sitt eget liv och har medvetenhet om sina rättigheter kan bättre delta i samhället och organisera sig.

Men stora och bestående förändringar måste växa fram genom ansvarstagande av myndigheter och genom engagemang i lokalsamhället. Därför har MyRight jobbat med att påverka myndigheter, finansiärer och andra aktörer att uppmärksamma de rättigheter och behov som personer med funktionsnedsättning har. Funktionshinderperspektivet måste vara en självklar del i fattigdomsbekämpning och i insatser för mänskliga rättigheter.  

Från välgörenhet till jämlikhet

Under våra 40 år har vi upplevt ett perspektivskifte, inte minst hos aktörer inom internationellt utvecklingssamarbete, från välgörenhet och rehabilitering till fokus på rättigheter. Från att ha blivit betraktade som svaga och passiva mottagare av välgörenhet ses personer med funktionsnedsättning nu som de kapabla individer vi är och med en förståelse för att tillgänglighet är avgörande för full inkludering.

bild från fältresa i Tanzania på 90-talet, glada barn står tillsammans med en ung kvinna från myright och ler in i kameran, på bilden syns en rullstol och ett barn med kryckor
Tanzania 1994

Nothing about us without us

Styrkan i vårt arbete och anledningen till våra framgångar är att det är personer med funktionsnedsättning själva som är aktiva och arbetar med utvecklingssamarbetet. Från starten har vår grundsyn varit att vårt utvecklingssamarbete ska utgå från de det berör, personer med funktionsnedsättnings perspektiv och behov där de befinner sig. Vi lär av våra partners och de av oss. Våra delade erfarenheter av att leva med funktionsnedsättning ger ett engagemang som syns i våra resultat.

Viktiga årtal

1981
MyRight grundas under FN:s internationella funktionshinderår

1982
FN:s årtionde för personer med funktionsnedsättning inleds.

1993
Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities antas.

FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning inrättas.

2006
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antas.

2015
Agenda 2030 med sina Globala mål och principen om Leave No One Behind antas.

Freedom Drive, Bryssel 2018

Vill du vara med och fira? Swisha 40 kronor till 123 900 11 08
Tillsammans förändrar vi liv!

Senaste nytt