MyRights styrelse

MyRights styrelse består av sju representanter från de olika medlemsorganisationerna och utses av föreningens årsmöte. 

Mellan MyRights årsmöten är det styrelsen som har ansvaret och förtroendet att leda MyRights verksamhet och fatta organisationens beslut. Styrelsen arbetar med övergripande och strategiska frågor.

Ordförande

Göran Alfredsson

Aktiv i styrelsen sedan 2012. Bor i Borås. Informatör för habilitering och hälsa i Västra Götalands region. 

Mejl: goran.alfredsson@myright.se
Telefon (sms): 073 – 885 15 59
Skype: affedeaf

Ledamöter

Gert Iwarsson, kassaförvaltare

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Nässjö. Ordförande i FUB:s lokalförening i Nässjö.
Ordförande i länsförbundet Jönköpings län samt ledamot i FUB:s förbundsstyrelse.

Mejl: gert.iwarsson@myright.se

Jamie Bolling, vice ordförande

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Härnösand. Verksamhetsledare för Independent Living Institute. Vice ordförande i STIL. Arbetade länge som chef för ENIL, European Network on Independent Living.

Mejl: jamie.bolling@myright.se

Kevin Kjelldahl

Aktiv i styrelsen sedan 2019. Bor i Trollhättan. Kevin gick med i US arbetsgrupp för internationella frågor Fokus Internationellt under 2018. Han har ett engagemang för MyRights utvecklingsprojekt med US motsvarighet BYAN i Nepal.

Mejl: kevin.kjelldahl@myright.se

Per Karlström

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Stockholm. Pensionerad managementkonsult. Styrelsemedlem i SRF. Vice ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län.

Mejl: per.karlstrom@myright.se

Rahel Abedaw Atnafu

Aktiv i styrelsen sedan 2013. Född och uppvuxen i Etiopien, bor idag i Stockholm. Arbetar på Independent Living Institute. Sitter i valberedningen för Forum – Kvinnor och Funktionshinder.

Mejl: rahel.abebaw.atnafu@myright.se

Aron Sortelius

Aktiv i styrelsen sedan 2020. Bor i Hjo. Arbetar ideellt inom Unga Hörselskadade och är även aktiv i deras  utvecklingssamarbetsprojekt i Nepal.

Mejl: aron.sortelius@myright.se

Andra förtroendevalda

Valberedning

Carina Albertsson

Oscar Sjökvist

Rakel Eriksson

Revisorer

Thomas Lönnström, auktoriserad revisor
Ernst & Young
Mejl: thomas.lonnstrom@se.ey.com

Katarina Bergwall, förtroendevald revisor
STIL
Mejl: katarina.bergwall@stil.se

Läs mer

Stöd oss

Stöd MyRight för att vi ska kunna fortsätta vårt viktigt arbete.

Kontakta oss

Har du några andra frågor som du inte hittar svar på här? Kontakta oss!

Statistik

Visste du att endast 9 av 10 barn med funktionsnedsättning går i skolan? 

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8