Styrelse

Styrelse

MyRights styrelse består av sju representanter från de olika medlemsorganisationerna och utses av föreningens årsmöte. 

Mellan MyRights årsmöten är det styrelsen som har ansvaret och förtroendet att leda MyRights verksamhet och fatta organisationens beslut. Styrelsen arbetar med övergripande och strategiska frågor.

Här finns Årsmötesprotokollet från 2021

Göran har ljust skägg och glasögon.

Göran Alfredsson

Ordförande

Aktiv i styrelsen sedan 2012. Bor i Borås. Informatör för habilitering och hälsa i Västra Götalands region. 

goran.alfredsson@myright.se

Gert har kort mörkt hår och glasögon.

Gert Iwarsson

Kassaförvaltare

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Nässjö. Ordförande i FUB:s lokalförening i Nässjö.
Ordförande i länsförbundet Jönköpings län samt ledamot i FUB:s förbundsstyrelse.

gert.iwarsson@myright.se

Jamie har mörkt hår och glasögon.

Jamie Bolling

Vice ordförande

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Härnösand. Verksamhetsledare för Independent Living Institute. Vice ordförande i STIL. Arbetade länge som chef för ENIL, European Network on Independent Living.

jamie.bolling@myright.se

Fredrik har kort mörkt hår och prickig skjorta.

Fredrik Canerstam

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2021. Bor i Stockholm. Aktiv medlem i DHR, har varit projektaktiv i Sri Lanka och varit engagerad i olika arbetsgrupper inom MyRight. 

fredrik.canerstam@myright.se

Lukas har rakat huvud och glasögon.

Lukas Appelqvist

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2021. Bor i Uppsala. Sitter i riksstyrelsen för Unga med Synnedsättning och ansvarar för deras internationella arbete.

lukas.appelqvist@myright.se

Per har kort mörkt hår och mörk tröja.

Per Karlström

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2018. Bor i Stockholm. Pensionerad managementkonsult. Styrelsemedlem i SRF. Vice ordförande i SRF Stockholms och Gotlands län.

per.karlstrom@myright.se

Pär har kort ljust hår och skägg.

Pär Ljungvall

Ledamot

Aktiv i styrelsen sedan 2021. Bor i Örebro. Aktiv i RSMH och ordförande i Örebro lokalförening, samt sitter med i förbundsstyrelsen.

par.ljungvall@myright.se

Valberedning

Oscar Sjökvist

Aron Sortelius

Rahel Abebaw Atnafu