fbpx

“Vi måste tillsammans kavla upp ärmarna”

På årsmötet i maj valdes Jamie Bolling om som ordförande i MyRight. Vi kontaktade henne och ställde några frågor om organisationens framtid. 

Hej Jamie! Varför behövs MyRight enligt dig?

MyRight behövs mer än någonsin. Demokrati och mänskliga rättigheter går bakåt. Flera nya krig har blåst upp de senaste åren, och i krig blir många skadade och får en funktionsnedsättning och behov av stöd. MyRight behövs som partner i det europeiska och internationella utvecklingssamarbetet. Vi behöver bemöta de neddragningar av stöd som sker för personer med funktionsnedsättning i Europa och ute i världen. Det blir svårare för funktionsrätts-organisationer att driva samarbete och ge bra stöd när de får mindre resurser. Detta måste vi jobba emot!

Det är mycket förändringar i biståndsbranchen just nu. Bland annat kommer det att framöver krävas att organisationer finansierar en större del av samarbetsprojekten själva. Hur ser du på framtiden för MyRight i ljuset av detta?

Den nya biståndspolitiken med högre egeninsatser gör det svårare för funktionsrätts-organisationer att stötta sina partnerorganisationer ute i världen. Bra projekt riskerar inte kunna fortsätta. Många som idag får en lön för att jobba inom området kommer inte kunna vara kvar, vilket innebär att vi kommer att ha mindre resurser för att driva det arbete vi driver idag. MyRight har funnits sedan 80-talet och vi är många som vet hur viktigt arbetet är. Beroende på hur det går med Sida och ansökningar för nästa år kan MyRight behöva omorganiseras en gång till. Inte vad gäller antal personer tror jag, men i vad alla gör. Vi måste tillsammans kavla upp ärmarna och hitta bra sätt att gå framåt i MyRight med medlemsorganisationerna!

Hur tror du att vi kan öka engagemanget för globalt utvecklingssamarbete inom funkisrörelsen?

Engagemanget för det internationella utvecklingssamarbetet är lägre än förr inom funktionsrättsrörelsen. Många äldre inom funkisrörelser har gått bort eller är inaktiva. Men jag tror på ungdomsrörelsen! Unga personer rör på sig mer nuförtiden. Det finns flera som är intresserad av att vara aktiva inom politik, som inte vill se svagare demokratier och minskat stöd för mänskliga rättigheter. Det finns en ny paraplyorganisation för ungdomsorganisationer. Jag tror att de kommer göra skillnad inom det internationella utvecklingssamarbetet med tiden. Projekt behövs för att yngre ska kunna ta del av de äldres erfarenheter och kunskaper.

Senaste nytt