fbpx

Ayushma vill öka kunskapen om intellektuell funktionsnedsättning i Nepal

Ayushma Manadhar var 13 år gammal när den allmänna skolan blev för svår och hon tvingades avbryta sina studier. Nu vill hon öka medvetenheten och kunskapen om intellektuell funktionsnedsättning hos beslutsfattare och allmänheten i Nepal.

Ayushma står i en trädgård med gröna krukväxter bakom sig, hon har rosa tröja på sig och kort svart hår
Ayusma Manadhar

Ayushma är 26 år och har en intellektuell funktionsnedsättning, hon är född och uppväxt i Nepals huvudstad Kathmandu. Tillsammans med MyRights och FUB:s partnerorganisation Parent Federation of Persons with Intellectual Disability (PFPID), arbetar hon för rättigheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Genom påverkansarbete kämpar Ayushma och PFPID för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till stöd och hjälp i sin vardag.

En viktig fråga för Ayusma är rätten till en inkluderande och tillgänglig utbildning. Hon har egna erfarenheter av hur svårt det är att gå i en skola som inte är anpassad för de med särskilda behov.

-Jag gick i en allmän skola upp till årskurs sju, sedan blev det alldeles för svårt för mig för att fortsätta, berättar Ayushma.

Det var svårt för Ayuhsma att följa med i skolans tempo och flera ämnen kändes svåra, särskilt matematik. Hon fick inte det stöd och den extra hjälp hon hade behövt av sina lärare och undervisningen anpassades aldrig efter hennes funktionsnedsättning. Det var inte heller lätt att få vänner bland sina klasskamrater.

-Jag kände mig ofta utanför och hade svårt att kommunicera och få kontakt med de andra eleverna, säger Ayushma.

Svårigheterna i skolan blev till slut så stora att Ayushma inte längre kunde fortsätta sin utbildning där.

Gruppboende gav Ayushma praktisk kunskap och anpassad utbildning

När Ayushma var 13 år och inte längre kunde fortsätta sin utbildning i allmänna skolan fick hon plats på Sungava Homes som är ett gruppboende för kvinnor och flickor med intellektuell funktionsnedsättning. Där får de boende också möjlighet att utbilda sig. Sungavas utbildning är anpassad efter elevernas behov och har fokus på praktisk och yrkesförberedande kunskap.

Utbildningen på gruppboendet har gett Ayushma kunskap i skrädderi och hon har lärt sig sticka. De praktiska färdigheterna kan hjälpa henne att få arbete i framtiden. Eleverna får också lära sig hur de självständigt kan klara av vardagliga sysslor som att laga mat och sköta sin hygien.

Ayushma fann engagemang och hopp hos PFPID

Ordföranden för gruppboendet tipsade Ayushma om att gå med i PFPID, hon blev genast intresserad och tog kontakt med organisationen. Sedan dess har hon varit aktiv i deras arbete.

-PFPID lärde mig om vilka rättigheter jag har som person med intellektuell funktionsnedsättning och vilket stöd jag kan få från regeringen, berättar Ayushma.

Under hennes tid i PFPID har hennes engagemang för funktionsrättsfrågor vuxit och hon har blivit alltmer aktiv i organisationen. Just nu är hon med i arbetet med att ta fram lättläst material till barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning i skolor runt om i landet.

-Mitt ansvar är att läsa materialet och peka ut de ord som är för svåra att förstå så att det byts ut mot enklare ord, säger Ayushma.

För Ayushma är påverkansarbetet hon gör tillsammans med PFPID väldigt viktigt och något hon finner mycket hopp i, även om det är mycket jobb kvar att göra.

-Kunskapsnivån är extremt låg, regeringen och allmänheten vet ingenting om intellektuell funktionsnedsättning, berättar Ayushma.

Några av de frågor som organisationen driver just nu är rätten till sjukvård och anställningsmöjligheter. De vill också att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få rabatterat pris på transport så att de kan röra sig mer fritt och undvika att isoleras hemma.

-Det är de här, de mest grundläggande rättigheterna som vi måste börja med. Efter att vi fått igenom de kan vi ta nästa steg, säger Ayushma.

Hon säger att hon vill fortsätta sitt engagemang och driva arbetet för personer med intellektuell funktionsnedsättnings rättigheter i Nepal framåt.

Senaste nytt