fbpx

Blinda Sandra fick inte hålla i sitt nyfödda barn

När Sandra födde sitt barn vägrade sjuksköterskan låta henne hålla sitt nyfödda barn under de två första dygnen. Sjuksköterskan trodde inte att Sandra skulle klara att ta hand om sitt barn eftersom hon var blind.

Sandra är advokat och människorättsaktivist och väl utbildad i mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Trots det såg hon inte på händelsen som någon form av kränkning.

På ett informationsmöte som anordnades inom ramen för MyRights projekt om sexuellt våld mot kvinnor med funktionsnedsättning insåg Sandra det hon utsatts för av sjuksköterskan på BB var en kränkning kopplat till hennes funktionsnedsättning.

Kunskapen om våld, övergrepp och kränkningar mot personer med funktionsnedsättning är mycket låg och det krävs ett större engagemang från samhället som helhet.

Sandra menar att det är viktig att öka kunskapen och att vi också måste jobba inom funktionsrättsrörelsen då många inte förstår vad som är en kränkning. Sandra har nu blivit kontaktperson för arbetet mot sexuellt våld i koalitionen av organisationer för personer med funktionsnedsättning i Bihać-regionen. Ett av hennes mål är att försöka nå alla potentiella och faktiska offer för sexuellt våld och uppmuntra dem att lära sig att reagera och förändra sin situation till det bättre.

Senaste nytt