fbpx

Inkluzivno obrazovanje dalo je Ajli prave uslove za budućnost

Kada je Ajla završila treći razred osnovne škole, morala je da pređe u specijalnu školu, iako nije htela. Ajla se sada bori da osobe sa invaliditetom dobiju inkluzivno obrazovanje koje je kvalitetno i ne ograničava njihove buduće izglede.  

Ajla ima crvenu kratku kosu, žuti šal i zelenu jaknu, sjedi napolju u maglovitom parku
Ajla Husejinović

Ajla Husejinović je 28-godišnji momak koji živi u Sarajevu. Ona je školovana knjigovezica, ali trenutno ima poteškoća da nađe posao. Njen nivo obrazovanja i invaliditet značili su da su njeni izbori za karijeru bili ograničeni.

-Povreda CP-a mi otežava snalaženje u nekoliko profesija koje odgovaraju mom nivou obrazovanja, jedino što je pošlo za rukom je moj rad kao knjigovezac, kaže Ajla.

Ejlino obrazovanje nikada nije bilo prilagođeno njenim potrebama

Ayline prve tri školske godine bile su u osnovnoj školi koja nije bila prilagođena njenim potrebama. Bez rampe i rukohvata Ajla se teško snalazila, a dešavalo se da je pala i povredila se. Uz pomoć porodice uspela je da stigne do škole, a njena sestra bliznakinja je pomogla koliko je mogla kada su bili tamo.

Učiteljima u Aylinoj osnovnoj školi nedostajale su vještine i znanja koja su joj bila potrebna da joj daju inkluzivno obrazovanje koje joj je uspjelo. Kako Ajla ima i oštećen vid i sluh, često joj je bilo teško da razumije sve na časovima, a kada je njena sestra pokušala da joj pomogne, bili su razdvojeni jer je učiteljica smatrala da njihov razgovor ometa ostatak razreda. Ali, Ajla je imala još nekoliko drugarica iz razreda koje su dale sve od sebe da joj pomognu.

Od četvrtog razreda do kraja srednje škole, Ajli je bilo dozvoljeno da ide u specijalnu školu za djecu sa smetnjama u razvoju, ali bi voljela da joj je bilo dozvoljeno da ide u državnu školu i umjesto toga dobila pomoć od asistenta. Ajla zna da bi školovanje u javnoj školi bilo teže, ali vjeruje da je dobro išla uz pravu podršku.

-Mislim da bih naučila više da nisam bila primorana da pređem u specijalnu školu u kojoj je obrazovanje bilo vrlo jednostavno, kaže ona.

Ajli je bilo teško da se prilagodi obrazovnom programu specijalne škole, koji se umnogome razlikovao od osnovne škole. Ono što je bilo pozitivno je to što su nastavnici zaista izdvojili vrijeme da pomognu Ajli i pobrinu se da ona nauči ono što je trebala.

Ajla se nada i vjeruje da se situacija popravila otkako je i sama krenula u školu.

-Tada se na inkluzivno obrazovanje nije obraćala pažnja, danas je lakše doći do promjena kroz medije i lične priče, kaže Ajla.

Od kada je Ajla izašla iz škole, bavila se adaptacijom knjiga i drugog školskog materijala kako bi djeca sa smetnjama u razvoju mogla da dobiju dostupne nastavne materijale tokom školovanja. 

Univerzitet može dati Ajli drugu šansu

Da bi uspjela pronaći novu karijeru, Ajla želi da se dodatno obrazuje na fakultetu. Voli ljude i voljela bi imati društveni rad u kojem će upoznati puno ljudi. Njen plan je da se prijavi na program političkih nauka sa fokusom na socijalni rad.

Kada Ajla krene na fakultet, očekuje da će dobiti asistenta i da će škola biti dostupna. Nada se da će ostali učenici biti ljubazni i razumjeti da ona ima poteškoća, ali da se snalazi uz pravu podršku. Takođe se ne plaši da će morati da skrene pažnju nastavnicima da treba da prilagode nastavu njenim potrebama.

-Ne stidim se da pričam o svom invaliditetu i tražim podršku koja mi je potrebna, odnosno da tražim svoja prava, kaže Ajla.

Ajla je optimistična u pogledu svoje budućnosti i nada se da će joj fakultetska diploma pomoći da više bira karijeru. Nakon diplomiranja, Ajla vjeruje da bi se mogla zaposliti u udruženju Oaza u koje je uključena.

Ajla želi da pobudi posvećenost i drugih osoba koje žive sa invaliditetom

Aylin cilj je probuditi posvećenost što većeg broja osoba sa invaliditetom, kako bi što više ljudi moglo vidjeti koje mogućnosti imaju. Ona potiče više ljudi da se pridruže udruženjima kako bi stvorili angažman s drugima.

-Zajedno postajemo jači i možemo ostvariti sve svoje ciljeve, kaže Ajla.

Ajla kaže da je nekim osobama sa invaliditetom teško da se uključe jer pate od stigme koja postoji oko invaliditeta u društvu, osjećaju se stid i strah od velikog otpora. Ali ona i dalje poziva da se usude progovoriti i zauzeti svoja prava. Ajla smatra da se zajedničkim zalaganjem može nešto postići i stvoriti uslovi za ostvarivanje svojih prava.

-Kažite šta mislite, uključite se u svoje interese i borite se za svoja prava. Sami birate svoj put i udruženje vam pruža prave uslove za vaš lični put, ohrabruje Ajla.

Otvorite učionice - za sva dječija prava na obrazovanje

Obrazovanje je jedan od najvažnijih faktora za izlazak iz siromaštva. Od suštinske je važnosti za mogućnosti osobe da se zaposli, da se izdržava i učestvuje u razvoju društva.

Djeca koja ne idu u školu imaju mnogo lošije uslove na tržištu rada i mnogo su u većem riziku da padnu u siromaštvo. Malo djece sa smetnjama u razvoju kreće u školu, prema podacima UN-a, svako treće dijete sa smetnjama u razvoju ne ide u osnovnu školu, može se uporediti sa svakim sedmom djecom koja nemaju smetnje. Još je manje onih koji potom nastave školovanje u srednjoj školi i gimnaziji. 

Najnovije vijesti