fbpx

En inkluderande utbildning hade gett Ajla rätt förutsättningar för framtiden

När Ajla gick ut årskurs tre i en allmän grundskola var hon tvungen att byta till en specialskola, trots att hon inte ville. Nu kämpar Ajla för att personer med funktionsnedsättning ska få inkluderande utbildning som håller en hög kvalité och inte begränsar deras framtidsutsikter.  

Ajla har rött kort hår, gul halsduk och grön jacka hon sitter utomhus i en dimmig park
Ajla Husejinović

Ajla Husejinović är 28 år gammal och bor i Sarajevo. Hon är utbildad bokbindare men har just nu svårt att hitta jobb. Hennes utbildningsnivå och funktionsnedsättning gjorde att hennes yrkesval blev begränsade.

-Min CP-skada gör det svårt för mig att klara av flera av de yrken som matchar min utbildningsnivå, det enda som har fungerat är mitt arbete som bokbindare, säger Ajla.

Ajlas utbildning anpassades aldrig efter hennes behov

Ajlas tre första skolår var på en grundskola som inte var anpassad efter hennes behov. Utan ramp och ledstänger hade Ajla det svårt att ta sig fram, och det hände att hon trillade och gjorde sig illa. Med familjens hjälp kunde hon ta sig till skolan och hennes tvillingsyster hjälpte till så gott hon kunde när de väl var där.

Lärarna på Ajlas grundskola saknade den kompetens och kunskap som hade behövts för att ge henne en inkluderande utbildning som fungerade för henne. Då Ajla både har synnedsättning och hörselskada var det ofta svårt för henne att förstå allt på lektionerna och när hennes syster försökte hjälpa henne blev de separerade då läraren tyckte att deras prat störde resten av klassen. Men Ajla hade flera andra klasskamrater som gjorde sitt bästa för att hjälpa henne istället.

Från årskurs fyra till slutet av gymnasiet fick Ajla gå på en specialskola för barn med funktionsnedsättning, men hon önskar att hon hade fått gå i en allmän skola och fått hjälp av en assistent istället. Ajla vet att utbildningen i en allmän skola hade varit svårare men hon tror att om hon med rätt stöd hade klarat det bra.

-Jag tror att jag hade lärt mig mer om jag inte tvingats byta till en specialskola där utbildningen var väldigt enkel, säger hon.

Det var svårt för Ajla att anpassa sig efter specialskolans utbildningsprogram som skiljde sig mycket från den allmänna grundskolan. Det som var positivt var att lärarna verkligen tog sig tid att hjälpa Ajla och se till så att hon lärde sig det hon skulle.

Ajla hoppas och tror att situationen har förbättrats sedan hon själv gick i skolan.

-Då fick inkluderande utbildning ingen uppmärksamhet, idag är det lättare att uppnå förändring via media och personliga berättelser, säger Ajla.

Sedan Ajla slutat skolan har hon varit med och anpassad böcker och annat skolmaterial för att barn med funktionsnedsättning ska kunna få tillgängliga läromedel under sin skolgång. 

Universitetet kan ge Ajla en ny chans

För att lyckas hitta en ny karriär vill Ajla vidareutbilda sig på universitetet. Hon älskar människor och vill gärna ha ett socialt arbete där hon får träffa mycket folk. Hennes plan är att söka statsvetarprogrammet med socialt arbete som inriktning.

När Ajla väl börjar på universitetet förväntar hon sig att få en assistent och att skolan är tillgänglighetsanpassad. Hon hoppas att de andra studenterna ska vara vänliga och förstå att hon har vissa svårigheter, men att hon klarar sig med rätt stöd. Hon är inte heller rädd för att behöva uppmärksamma lärarna på att de behöver anpassa undervisningen efter hennes behov.

-Jag skäms inte för att berätta om min funktionsnedsättning och kräva det stöd jag behöver, det vill säga att be om mina rättigheter, säger Ajla.

Ajla ser ljust på sin framtid och hoppas på att en universitetsexamen kan hjälpa henne att få fler yrkesval. Efter examen tror Ajla att hon skulle kunna få ett arbete i föreningen Oaza som hon engagerar sig i.

Ajla vill väcka engagemang hos andra personer som lever med funktonsnedsättning

Ajlas mål är att väcka engagemang hos så många personer som lever med funktionsnedsättning som möjligt, för att fler ska se vilka möjligheter de har. Hon uppmanar fler att gå med i föreningar för att skapa engagemang tillsammans med andra.

-Tillsammans blir vi starkare och kan uppnå alla våra mål, säger Ajla.

Ajla säger att vissa personer med funktionsnedsättning har svårt att engagera sig då de lider av den stigmatisering som finns kring funktionsnedsättningar i samhället, de känner skam och är rädda för att möta stort motstånd. Men hon uppmanar ändå till att våga säga ifrån och stå upp för sina rättigheter. Ajla tror att det är genom gemensamt engagemang som man kan uppnå något och skapa förutsättningar för att utöva sina rättigheter.

-Säg vad du tycker, engagera dig i dina intressen och kämpa för dina rättigheter. Du väljer din egen väg och föreningen ger dig de rätta förutsättningarna för din personliga resa, säger Ajla uppmuntrande.

Öppna Klassrummen - för alla barns rätt till utbildning

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna ta sig ur fattigdom. Det är grundläggande för en människas möjligheter att få arbete, att kunna försörja sig och att delta i samhällsutvecklingen.

Barn som inte går i skolan får väldigt mycket sämre förutsättningar på arbetsmarknaden och löper en betydligt högre risk att fastna i fattigdom. Få barn med funktionsnedsättning börjar skolan, enligt FN är det ett av tre barn med funktionsnedsättning som inte går i grundskolan, det kan jämföras med ett av sju barn som inte har en funktionsnedsättning. De som sedan studerar vidare på högstadiet och gymnasiet är ännu färre. 

Senaste nytt