fbpx

Projekthandbok för MyRights medlemsorganisationer

Omslag på projekthandboken

Projekthandbok

MyRight lanserar nu en handbok som vänder sig till personer inom MyRights medlemsorganisationer som planerar, genomför eller vill starta ett projekt i samarbete med MyRight och en partnerorganisation.

I projekthanboken går vi igenom steg för steg hur man planerar, genomför, utvärderar och fasar ut ett projekt inom ramarna för samarbetet med MyRight. För avsnitt som är mer omfattande finns hänvisning till bilagor som man som projektaktiv behöver läsa när man ska arbeta med den specifika frågan. 

Ladda ner projekthanboken här.


Du hittar även projekthandboken under medlemssidan “Blanketter och verktyg”

Senaste nytt