fbpx

Fattigdom och funktionsnedsättning

Det är vanligt att personer
med funktionsnedsättning i världen
är fattiga.

Många människor med funktionsnedsättning
behandlas väldigt illa.
De får inte den hjälp de behöver.
De får inte vård när de behöver.
En del utsätts för våld eller blir inlåsta.

Hur är det att vara fattig?

Att vara fattig påverkar människor
på många olika sätt.

Det kan betyda det här:

  • Att inte ha tillräckligt
    mycket mat för att bli mätt.
  • Att inte ha rent vatten att dricka.
  • Att inte kunna gå i skolan.
  • Att inte ha bra sjukvård.
  • Att inte få bestämma över
    sitt eget liv och sin framtid.
  • Att inte få känna sig trygg.

Det är mer vanligt med funktionsnedsättning
i fattiga länder.

Fattigdom och svält kan göra så
en person får en

funktionsnedsättning

Det är extra svårt för kvinnor och flickor

Det är fler kvinnor än män
som har en funktionsnedsättning.
Fattigdom påverkar
kvinnor och flickor mer.
De har det ofta svårare
än män och pojkar.

Fattigdom och funktionsnedsättning hänger ihop

Personer med funktionsnedsättning
drabbas ofta extra hårt
av att vara fattiga.
Det gör att de inte får gå i skola,
inte kan få ett jobb.
Och inte kan  få bra sjukvård.

Det är också vanligt att de utsätts för
andra dåliga saker
på grund av funktionsnedsättningen.
Det kan vara våld, övergrepp och
mobbning.
Många känner sig väldigt ensamma
och mår mycket dåligt.

funktionsnedsättning och fattigdom hänger ihop

Funktionsnedsättning

En person som är fattig får
dålig mat, dåligt vatten
och dålig sjukvård.
Då kan den personen få
en funktionsnedsättning.

Diskriminering

Diskriminering är när
någon behandlas sämre än andra
 för att den har en funktionsnedsättning.
En människa med funktionsnedsättning kan bli
orättvist behandlad.
Till exempel kanske den inte får gå i skolan
eller får något jobb
eller får mediciner.
Om det händer en olycka eller
blir krig
kanske den inte får hjälp.

Fattigdom

Om en människa inte får gå i skolan
blir det svårt att få ett jobb.
Om man inte har ett jobb
är det svårt att få pengar till mat.
Då blir man lättare fattig.

Ökade risker

Om man inte har råd
att köpa mediciner så blir man sjukare.
Om personen får dålig
mat och dålig
sjukvård
kan personen få
fler funktionsnedsättningar.

En rättvis värld

När alla är med och får bestämma i samhället
fungerar det bättre.
Ett samhälle som ger rätt vård och
hjälp till alla
får fler människor som kan arbeta.
Då kan de bidra till att landet får
en bättre ekonomi.

Alla människor är lika mycket värda och lika viktiga.

Ibland tror folk att personer med funktionsnedsättning
inte är lika mycket värda som andra.
Många personer med
funktionsnedsättning blir orättvist behandlade.

Många skäms för sin funktionsnedsättning.
I en del länder tror folk
att funktionsnedsättningar beror på
magi eller förbannelser.
De tror också att funktionsnedsättningar
kan smitta.
Det är fel.
Alla människor är lika mycket värda och lika viktiga.

Vad är en funktionsnedsättning?

Det finns många olika slags funktionsnedsättningar.

Vissa har svårt att se eller kan inte se alls. De är blinda.
Andra har svårt att höra.
Om man inte kan höra alls är man döv.
Då kan man använda teckenspråk.
Många har svårt att förstå
och det tar längre tid att lära sig olika saker.
Det kallas att ha intellektuell funktionsnedsättning
eller IF.

Många människor har svårt
att röra sina ben eller armar
eller har svårt att gå.
Ibland kan de använda kryckor eller rullstolar.
Det finns dom som mår mycket dåligt
och har det jobbigt med sina känslor
och har svårt att fungera tillsammans med andra.

Alla som har en funktionsnedsättning
har rätt att få hjälp och stöd
Så de kan vara med.

Innehållsförteckning