fbpx

Mål 4 – God utbildning för alla

bild på mål fyra i globala målen röd bakgrund med vid text där det står 4 God utbildning och en illustration i vitt av en bok under

Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Senast år 2030 ska det säkerställas en ”lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning”.

Mål 4 om utbildning innefattar utbildning och lärande på alla nivåer från förskola, till grundskola, gymnasium och universitet. I målet betonas att det ska finnas utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Barn och unga med funktionsnedsättning löper mycket stor risk att uteslutas från satsningar på utbildning. För att kunna analysera sambandet mellan funktionsnedsättning och utbildningsnivå krävs det statistik och data som det idag är stor brist på.

Delmål med funktionsrätt i fokus

röd bakgrund med vit illustration av skola och skolbarn med olika funktionsvariationer med texten delmål 4 A skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
röd bakgrund med vit illusration av bok och penna med texten delmål 4 . 5 utrota diskriminering i utbildning

Varje mål i de Globala målen har olika delmål. Personer med funktionsnedsättning omfattas i samtliga mål men vissa delmål lyfter särskilt fram personer med funktionsnedsättningar.

Delmål 4 A, Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer: ”Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.”

Delmål 4.4 Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet: ”Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland r tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.”

Delmål 4.5 Utrota diskriminering i utbildning: ”Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.”

Delmål 4.6 Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna: ”Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.”

 

Bakgrund Globala målen

2015 antog världen 17 mål för global utveckling också kallad Agenda 2030.

Agendan styrs av principen ”Ingen ska lämnas utanför”- som bland annat innebär att världen ska prioritera att nå de som är mest utsatta först.

Agendan innehåller 17 mål som kallas för ”De globala målen”.

Senaste nytt