fbpx

Om situationen i Ukraina

MyRight har ingen egen verksamhet i Ukraina, men vill påminna om det faktum att personer med funktionsnedsättning är extra hårt drabbade av kriser och väpnade konflikter. Det pågående kriget i Ukraina är inget undantag.

Krig leder bland annat till materiella skador och sociala störningar, vilket skapar allvarliga problem för många personer med funktionsnedsättning. Ett exempel är att den fysiska tillgängligheten kan försämras på ett sätt som gör att många saknar möjlighet att snabbt ta sig till skyddsrum eller delta i evakueringar. Dessutom produceras nyheter och annan viktig information sällan i format som är tillgängliga för döva, hörselskadade, blinda och personer med synnedsättning.

MyRight uppmuntrar alla att ge stöd till de viktiga aktörer som arbetar med att hjälpa de människor som drabbats av denna kris. Välj gärna en organisation som har erfarenhet från arbete i Ukraina, genom att ha funnits på plats innan den aktuella krisen startade, till exempel någon av de på denna lista.

MyRight har under de senaste året särskilt uppmärksammat hur personer med funktionsnedsättning drabbas av kriser och konflikter. Läs gärna mer om vårt fokusområde kris och konflikt.

i skymningen i ett landsbygdslandskap sysn tre pojkar och en rullstol.

Senaste nytt